Zaujímavosti o psychoterapii: individuálnej, manželskej, skupinovej - Júlia Halamová, psychoterapia, duševné zdravie, Bratislava

Search
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zaujímavosti o psychoterapii: individuálnej, manželskej, skupinovej

Moje knihy

Pripútajte sa, prosím
2019

         


Sebacúcit a sebakritickosť
Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
Sebacúcit a sebakritickosť
Univerzita Komenského v Bratislave, 2017
Psychologický zážitok komunity
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2014
Terapia zameraná na emócie I., II.

Univerzita Komenského v Bratislave, 2013

   


 

Výber z publikačnej činnosti


AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách:
-- Halamová, J. (2014). Psychologický zážitok komunity. Olomouc: Univerzita Palackého.

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
-- Halamová, J. (2018). Sebasúcit a sebakritickosť : tvorba a meranie efektu intervencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.
-- Halamová, J., & Kanovský, M. (2017). Sebasúcit a sebakritickosť: psychometrická analýza meracích nástrojov. Bratislava: Univerzita Komenského.
URL: http://stella.uniba.sk/texty/Sebasucit_sebakritickost.pdf

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách:
-- Halamová, J. (2013). Terapia zameraná na emócie I. Učebnica. Bratislava: Vydavateľstvo UK.
-- Halamová, J. (2013). Terapia zameraná na emócie II. Cvičebnica. Bratislava: Vydavateľstvo UK.


ADC Publikácie v karentovaných časopisoch zahraničných:
-- Kanovský, M., Baránková, M., Halamová, J., Strnádelová, B., & Koróniová, J. (2020). Analysis of Facial Expressions Made While Watching a Video Eliciting Compassion. Perceptual and Motor Skills.  Online First Publication. Doi: 10.1177/0031512519897512
-- Halamová, J., Kanovský, M., Gilbert, P., Troop, N., Zuroff, D.,  Hermanto, N., Petrocchi, N., Sommers-Spijkerman, M., Kirby, J., Krieger, T., Matos, M., Asano, K., Yu, F., Shahar, B., Basran, J., Kupeli, N. (2019). Multiple group IRT measurement invariance analysis of the forms of self-criticising/attacking andself-reassuring scale in thirteen international samples. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 37(4), 411-444.
-- Strnádelová, B., Halamová, J., & Kanovský, M. (2019): Identification of primary facial emotions in relation to level of self-criticism. Perception, 48(10), 948-967.
-- Strnádelová, B., Halamová, J., & Kanovský, M. (2019): Eye-tracking of facial emotions in relation to self-criticism and self-reassurance. Applied Artificial Intelligence, 33(10), 839-862.
-- Halamová, J., Kanovský, M., Gilbert, P., Troop, N., Zuroff, D.,  Hermanto, N., Petrocchi, N., Sommers-Spijkerman, M., Kirby, J., Shahar, B., Krieger, T., Matos, M., Asano, K., Yu, F., Basran, J., Kupeli, N. (2018). The factor structure of the forms of self-criticising/attacking & self-reassuring scale in thirteen distinct populations. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 40(4), 736-751.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10862-018-9686-2
-- Baránková, M., Halamová, J., Gablíková, M., Koróniová, J., & Strnádelová, B. (2019). Analysis of spontaneous facial expression of compassion elicited by the video stimulus. Československá psychologie, 63(1), 75-89.
-- Halamová, J., Kanovský, M., Varšová, K., & Kupeli, N. (2018). Randomised Controlled Trial of the New Short-Term Online Emotion Focused Training for Self-compassion and Self-Protection in a Nonclinical Sample. Current psychology. Online first publication.
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-018-9933-4
-- Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2018). Item-response theory psychometric analysis and factor structure of the self-compassion and self-criticism scales. Swiss journal of psychology, 77(4), 137-147.
-- Halamová, J., Kanovský, M., & Naništová E. (2018). Development and psychometric analysis of the sense of community descriptors scale. Psychosocial Intervention. 27(1), 44-55.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-05592018000100044&script=sci_abstract&tlng=en
-- Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2017). Robust Psychometric Analysis and Factor Structure of The Self-Compassion Scale – Slovak version. Psychologica Belgica, 57(4), 190-209.
https://www.psychologicabelgica.com/articles/10.5334/pb.398/
-- Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2017). Robust psychometric analysis and factor structure of the Forms of Self–criticizing/Attacking and Self–reassuring Scale. Československá psychologie, 61(4), 331-349.
-- Halamová, J. (2016). Paradoxes of psychological sense of community. Československá psychologie, 60(1), 51-60.
-- Halamová, J. (2013). Emočne zameraná párová psychoterapia. Československá psychologie, 57(5). 430-446.
-- Halamová, J., Timuľák, L., & Adamovová, L. (2013). Kvalitatívna analýza výpovedí účastníkov workshopov o prežívaní budovania komunity. Československá psychologie, 57(1), 15-29.
-- Halamová, J. (2003). Psychologický zážitok komunity II.: Československá psychologie, 47(1), 65-77.
-- Halamová, J. (2002). Psychologický zážitok komunity I.: Historické, metodologické a výskumné východiská problematiky. Československá psychologie, 46(5), 420-429.
-- Halamová, J. (2001). Dimenzionalita a psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Škály vnímaného zážitku komunity. Československá psychologie, 45(3), 259-269.
-- Sadovská, J. (1999). Fenomén komunity Scotta Pecka. Československá psychologie, 43(6), 490-496.

ADD Publikácie v karentovaných časopisoch domácich:
-- Strnádelová, B., Halamová, J., & Mentel, A. (2019): Self-reassurance, self-criticism, and eye-tracking of happy faces. Studia Psychologica, 61(3), 189-202.
-- Halamová, J., Kanovský, M., Jurková, V. & Kupeli, N. (2018). Effect of a Short-Term Online Version of a Mindfulness-Based Intervention on Self-criticism and Self-compassion in a Nonclinical Sample. Studia psychologica, 60(4), 532-541.
-- Halamová, J. (2001). Psychological sense of community: Examining McMillan- Chavis‘ and Peck‘s concepts. Studia psychologica, 43(2), 137-148.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
-- Halamová, J., Koróniová, J., & Baránková, M. (2019): Differences in guided imagery between high and low self-critical participants: Consensual qualitative research analysis. The Qualitative Report, 24(12), 2977-2996. URL: https://nsuworks.nova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3891&context=tqr
-- Halamová, J., Koróniová, J., Kanovský, M., Kénesy Túniyová, M. & Kupeli, N. (2019): Psychological and physiological effects of emotion focused training for self-compassion andself -protection. Research in psychotherapy, 22(2), 265-280. URL: https://researchinpsychotherapy.org/index.php/rpsy/article/view/358/352
-- Halamová, J., Kanovský, M., & Koróniová, J. (2019): Heart rate variability differences among participants with different levels of self-criticism during exposure to a guided imagery. Adaptive human behavior and physiology, 5(4), 371-381. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40750-019-00122-3.pdf
-- Halamová, J., Heligmanová, M., & Strnádelová, B. (2019): Depresia a efekt krátkodobého online Tréningu zameraného na emócie pre sebasúcit a sebaobranu. Psychoterapie. 13(3), 1-10.
-- Halamová, J., Kanovský, M., & Pacúchová M. (2018). Slovak validation of the levels of self-criticism scale: an item response theory analysis. Psihološka Obzorja, 27, 155-166.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
-- Halamová, J., & Kanovský, M. (2019). Emotion focused training for emotion coaching – an intervention to reduce self-criticism. Human Affairs, 29(1), 4-15.
-- Baránková, M., Halamová, J., & Koróniová, J. (2019). Non-expert views of compassion: consensual qualitative research using focus groups. Human Affairs, 29(1), 58-69.
-- Halamová, J., Baránková, M., Strnádelová, B., Koróniová, J. (2018). Consensual qualitative research on free associations for compassion and self-compassion. Human Affairs, 28(3), 253-270.

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
-- Halamová, J. & Sudor, K. (2019). Pripútajte sa prosím. Bratislava: Ikar.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky