Poskytované služby v psychoterapii - Júlia Halamová, psychoterapia, duševné zdravie, Bratislava

Search
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Poskytované služby v psychoterapii

KVÔLI ČOMU ĽUDIA NAJČASTEJŠIE VYHĽADAJÚ PSYCHOTERAPIU

• problémy s komunikáciou, problémy vo vzťahoch (partnerských, rodinných, pracovných, vo vzťahu k Bohu a pod.), osamelosť

• nízke sebavedomie, nadmerná hanblivosť, nespokojnosť so sebou, ťažkosti povedať nie a stanoviť si hranice s inými ľuďmi

• traumatické a náročné životné zážitky, straty, rozchody, rozvody

• depresívny stavy, úzkostné stavy, strachy

• psychosomatické ochorenia, ťažkosti v sexuálnej oblasti

• ťažkosti s výchovou, ťažkosti s učením

• poruchy príjmu potravy, závislosti

• poruchy spánku, stres, napätie, vyhorenie, workoholizmus

• problémy týkajúce sa duchovného života či životnej filozofie, hľadanie zmyslu života

• dôležité rozhodovanie, túžba po väčšom sebapoznaní, celková nespokojnosť v živote

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky