Profil - Júlia Halamová, psychoterapia, duševné zdravie, Bratislava

Search
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Profil

Vzdelanie

Jednoodborové magisterské štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1998). Doktorandské štúdium, PhD. na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (2001). Habilitačné konanie, docentúra, na Univerzite Komenského (2014). Kontinunálne vzdelávanie: výcvik terapie zameranej na emócie - párová terapia a individuálna (Emotion Focused Therapy) v Írsku, Číne, Nemecku, Taliansku, Nórsku a Kanade. Ďalšie vzdelávanie: terapia zameraná na súcit, budovanie komunít, budovanie pracovných tímov, systemická a satirovská terapia, dlhodobý výcvik v systemickej psychoterapii.Prax

Poradenská a psychoterapeutickú činnosť v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni. Poradenská a psychoterapeutickú činnosť v psychologickej poradni zriadenej pri občianskom združení Charita Blumentál. Cvičná terapeutka pre ľudí v psychoterapeutických výcvikoch


Vysokoškolský pedagóg (Univerzita Komenského, moja stránka na univerzite)

Kouč a trénerka komunikačných a manažérskych zručností


Kvalifikácia

Zoznam psychoterapeutov SR (od roku 2007)
 Licencia na výkon zdravotníckej praxe  v Slovenskej komore psychológov ako psychoterapeutka (od roku 2007)EFT Certificate Cina
Júlia Halamová
Júlia Halamová, Certificate
Certifikat, Júlia Halamová
Certifikat, Júlia Halamová
Certifikat, Júlia Halamová
Community Building Workshop Training, Júlia Halamová
EF Therapy Milan, Júlia Halamová
EF Therapy Dublin, Júlia Halamová
Júlia Halamová
Julia Halamova
Júlia Halamová, Leslie Greenberg,
Kurbevis, Júlia Halamová
 
Kurbevis, Júlia Halamová
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky