Základné informácie o terapii - Júlia Halamová, psychoterapia, duševné zdravie, Bratislava

Search
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné informácie o terapii

ČO JE TO PSYCHOTERAPIA?

"Psychoterapia   je   vedomé a   zámerné   použitie   psychologických   metód   a   interpersonálnych   vzťahov   na základe   etablovaných   psychologických   princípov  za účelom pomôcť ľuďom zmeniť ich   správanie, myslenie, emócie   a/alebo iné osobné   charakteristiky   v smere, ktorý jej účastníci považujú za žiaduci." (Americká psychologická asociácia)JE PSYCHOTERAPIA ÚČINNÁ?

Výskumy efektu psychoterapie ukazujú, že na konci liečby, boli klienti v terapii v 80% na tom lepšie ako kontrolná skupina. Tiež sa ukázalo, že 50% klientov vykazuje signifikantné zlepšenie už po 5-10 sedeniach a 75% klientom sa signifikantne  polepší po 26 sedenia (cca 6 mesiacoch). Podľa výskumov je efekt psychoterapie väčší než placebo alebo žiadna liečba - oproti placebu je efekt dvojnásobný, oproti žiadnej liečbe až štvornásobný. Placebo je zámerne neúčinné liečivo, ktoré sa využíva pri skúmaní účinnosti iných liekov. Vysvetľuje sa autosugesciou ľudí a poukazuje na dôležitosť úlohy psychiky pri prekonávaní rôznych ochorení. Výsledky psychoterapie pretrvávajú dlhšie a s menšou pravdepodobnosťou vyžadujú ďalšiu prídavnú liečbu než lieky - mnohé štúdie potvrdzujú pretrvávajúci efekt psychoterapie aj po dvoch či viacerých rokoch od ukončenia liečby a dokonca v niektorých prípadoch zlepšovanie pokračuje ďalej aj po ukončení psychoterapie. Súvisí to aj s tým, že klienti získajú počas psychoterapie zručnosti, ktoré ďalej používajú a rozvíjajú.
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky